Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πανωραία Ντάτη

Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Ελευσίνας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της βιώσιμης ανάπτυξης  του Δήμου Ελευσίνας, με βάση διεθνή πρότυπα, εξετάζοντας αφενός μεν την υφιστάμενη κατάσταση και κατά πόσο ο Δήμος έχει χαρακτηριστικά βιώσιμης πόλης, αφετέρου δε διερευνώντας τις αντιλήψεις των κατοίκων του Δήμου Ελευσίνας, αναφορικά με τα πεδία που πρέπει να δοθεί έμφαση, ώστε ο Δήμος να θεωρείται βιώσιμη πόλη. Προκειμένου η συγγραφέας να μπορέσει να αποκτήσει βαθύτερη αντίληψη και να έρθει περισσότερο κοντά στα τοπικά προβλήματα, συμμετείχε ως Υποψήφια Δημοτική σύμβουλος στις Δημοτικές εκλογές του Μάϊου 2019, όπου και αντιλήφθηκε τα διαφορετικά επίπεδα πολιτικής και συγκρούσεων της τοπικής κοινωνίας.

Η έρευνα που διεξάχθηκε στο Δήμο Ελευσίνας, οδήγησε σε ποικίλα συμπεράσματα και ανέδειξε ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν δράση σε τοπικό επίπεδο, όπου κάθε πόλη οφείλει να εκπονήσει δικό της σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. H ενσωμάτωση των τριών Πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία πρέπει να υποστηριχθεί με συγκεκριμένες πολιτικές παρέμβασης, για την επίτευξη μιας ισορροπημένης «βιώσιμης ανάπτυξης», επενδύοντας σε νέες αρχές πολιτικής και αξιοποιώντας διεθνή πρότυπα. Επιπλέον, η μελέτη αυτή οδήγησε στο συμπέρασμα ότι «Μέσα στις πόλεις, από εκεί όπου ξεκινούν τα προβλήματα, με δεδομένη την χρήση περιορισμένων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, η έννοιά της βιώσιμης ανάπτυξης και η πορεία προς αυτήν φαίνονται τόσο ευρεία, ώστε να σημαίνει σχεδόν τα πάντα, να έχει πολλά πεδία προσέγγισης και ο κάθε άνθρωπος να την αντιλαμβάνεται με βάση το δικό του σύστημα αξιών.

 

Λέξεις κλειδιά: Βιώσιμη ανάπτυξη, ορισμός βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμη πόλη, αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, Έξυπνη πόλη, Πράσινη πόλη, Ανθεκτική πόλη, Κυκλική οικονομία.

Related Articles