ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Γεώργιος-Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος

ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Περίληψη

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Η.Ε., ο μισός σημερινός παγκόσμιος πληθυσμός ζει στα αστικά κέντρα, ενώ εκτιμάται ότι ως το έτος 2050, το ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 70%, γεγονός που συντελείται ήδη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα από την τεράστια αυτή αστικοποίηση, οι πόλεις αναγκάζονται να υιοθετήσουν συστήματα καινοτόμων δράσεων σε σημαντικούς τομείς της σύγχρονης διαβίωσης, προκειμένου να εξασφαλισθούν η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη καθώς και το υψηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων.

Τα τελευταία χρόνια οι πρακτικές αυτές, με αιχμή πάντα την τεχνολογία, άρχισαν να εφαρμόζονται και σε ελληνικές πόλεις, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς.

Στην παρούσα ερευνητική εργασία θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την έννοια της έξυπνης πόλης σε ένα παγκοσμίως ραγδαία αυξανόμενο αστικοποιημένο περιβάλλον.       

Η περίπτωση με την οποία θα ασχοληθούμε είναι ο δήμος Τρικκαίων, ο οποίος εφαρμόζει καινοτόμες δράσεις με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων του, ενώ τα Τρίκαλα ήταν η πρώτη ελληνική πόλη που διακρίθηκε διεθνώς για χαρακτηριστικά έξυπνης πόλης.

 

Λέξεις κλειδιά: έξυπνη πόλη, ευφυής πόλη, αστικοποίηση, ανάπτυξη, βιωσιμότητα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τεχνολογία, καινοτομία, Τρίκαλα.

Related Articles