ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ,ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΛΙΑΚΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ,ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι οι  μνημονιακές μειώσεις των συντάξεων στην Ελλάδα, το δημοσιονομικό όφελος του κράτους αλλά και το κοινωνικό τους  κόστος καθώς και οι επιπτώσεις στην οικονομία.

Κίνητρο για την έρευνα  αποτέλεσαν οι συνεχείς  προσφυγές των συνταξιούχων στα Διοικητικά Δικαστήρια για επιστροφή των παρακρατηθέντων και την αποκατάσταση των συντάξεων στα προ της κρίσης επίπεδα.

Από στοιχεία που δημοσιεύονται στον Τύπο, από μελέτες εμπειρογνωμόνων τα ποσά που εξοικονόμησε το Κράτος από τις μειώσεις των συντάξεων είναι μια μικρή αναλογία του εθνικού χρέους.

Επίσης είναι γνωστή η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα ώστε να καταστεί βιώσιμο και οι προσπάθειες που έχουν γίνει ήδη από τη δεκαετία του 1990.

Όλα τα ανωτέρω μας οδηγούν στον προβληματισμό αν στα μέτρα που έλαβε το κράτος για την αντιμετώπιση της κρίσης, έβαλε με βίαιο τρόπο και τις άμεσες μειώσεις των συντάξεων, ακολουθώντας μια εύκολη λύση για να μειώσει τις επιπτώσεις της κρίσης στο ίδιο, αδιαφορώντας για ευρύτερες και πιο μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.  

Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια ιστορική ανασκόπηση του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα, θα τεθούν συνοπτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και οι νόμοι με τους οποίους έγιναν οι μεταρρυθμίσεις του από το 1990 και μετά. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στους μνημονιακούς νόμους που οδήγησαν στις μειώσεις των συντάξεων και θα διερευνηθούν τα αποτελέσματα τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά.

Related Articles