ΤΟ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΣ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σεργοπούλου Χαρίκλεια

ΤΟ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΣ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Περίληψη

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσο η ενδικοφανής προσφυγή έχει πετύχει το στόχο της, στη δημόσια φορολογική διοίκηση. Με άλλα λόγια εάν επιτεύχθηκε ο σκοπός για τον οποίον ο νομοθέτης την εισήγαγε σαν υποχρεωτικό στάδιο πριν την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια ενός φορολογούμενου. Σκοπός της ενδικοφανούς προσφυγής είναι η «διήθηση» των διοικητικών διαφορών πριν αυτές φθάσουν στη διοικητική δικαιοσύνη: Σε μια διοικητική προδικασία δίδεται στους ιδιώτες η ευκαιρία χρονικά επίκαιρης και σχετικά ανέξοδης έννομης προστασίας, ενώ επιτυγχάνεται η ελάφρυνση των δικαστηρίων σύμφωνα με τον Κύβελο (2016) από σημαντικό όγκο διαφορών, όταν είτε ικανοποιούνται τα παράπονα των ιδιωτών, είτε αυτοί πείθονται από τα επιχειρήματα της διοίκησης και εγκαταλείπουν τον περαιτέρω αγώνα.

Related Articles