Η Ελλάδα της φτώχειας και η περίπτωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Αναστασία Μαθιάσου

Η Ελλάδα της φτώχειας και η περίπτωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 

Η χώρα μας, εν καιρώ κρίσης, βιώνει εντονότερη οικονομική, κοινωνική αλλά και αξιακή κρίση και εξαθλίωση. Τα τελευταία χρόνια η έννοια ίσως όχι, αλλά ο ρόλος του κράτους αμφισβητείται αρκετά.

Στην παρούσα μελέτη θα γίνει μια ανασκόπηση στις κοινωνικές παθογένειες της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην επίδραση που ασκούν ακόμη και σε ολόκληρες κοινωνικές ομάδες.

Επίσης,  στη μελέτη θα αναφέρουμε την ελληνική κοινωνική πολιτική που ασκείται, για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην κοινωνία.

Επιπρόσθετα, θα αναφερθεί η βασική ανταπόκριση δημοσίων αλλά κυρίως ιδιωτικών οργανισμών, θεσμών και φυσικών προσώπων, ως αναπόσπαστο μέρος ανακούφισης και επίλυσης των συνεπειών αυτής της οικονομικής κρίσης.

Μια μορφή κοινωνικής πολιτικής αποτελεί σήμερα ο θεσμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θεσμός που υφίσταται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σε κάθε σχεδόν γειτονιά της πρωτεύουσας αλλά και σε πλείστα σημεία της επικράτειας.

Στόχος της διπλωματικής εργασίας, είναι να αναδείξει το φάσμα λειτουργίας και προσφοράς του Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς και να τονίσει την υποστήριξη μιας υγιούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης που λαμβάνουν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μέσω αυτού.

 

Λέξεις κλειδιά: Φτώχεια, κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνική πολιτική, κοινωνικός αποκλεισμός, προσφορά, εθελοντισμός, κοινωνική αλληλεγγύη, κράτος, Ελλάδα.

Related Articles