Το πλαστικό χρήμα ως μέσο περιορισμού της φοροδιαφυγής

Αγγελική Σ. Κωνσταντινοπούλου

Το πλαστικό χρήμα ως μέσο περιορισμού της φοροδιαφυγής

Περίληψη

Αξιοποιώντας το εύφορο έδαφος και εκμεταλλευόμενες την εμπειρία από το εξωτερικό, οι Ελληνικές Αρχές εισήγαγαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την υποχρεωτική χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων Πληρωμής, εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Ο απώτερος στόχος της διασφάλισης των δημόσιων εσόδων, θα επιτυγχάνονταν μέσω διαφόρων επιτευγμάτων. Ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι η ώθηση της ανάπτυξης, άλλο η διαφάνεια των συναλλαγών, ενώ πρόσθετα θα μπορούσε να είναι η εξάλειψη της κρυμμένης οικονομίας και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής.

Υπάρχουν τεκμήρια, ότι όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Η εργασία αυτή ασχολείται με το ουσιαστικής σημασίας ζήτημα της φοροδιαφυγής και με το βαθμό στον οποίο μπορεί αυτή να περιοριστεί από τη χρήση του πλαστικού χρήματος. Η ιστορία, η υφιστάμενη κατάσταση, το νομικό πλαίσιο, τα κίνητρα, τα εμπόδια και οι μετρήσεις των Αναλυτών εξετάζονται, προκειμένου να πλαισιώσουν τις απόψεις των Ειδικών, σχετικά με την επάρκεια του πλαστικού χρήματος στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

 

Όροι κλειδιά: Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, πλαστικό χρήμα, κάρτες, φοροδιαφυγή, δημόσια έσοδα, ιχνηλασιμότητα

Related Articles