ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ MANATZMENT ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΩΡΓΑ ΝΕΦΕΛΗ

ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ MANATZMENT ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

 

Περίληψη

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια παρουσίασης των διοικητικών δυσλειτουργιών καθώς και της προσφοράς του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ στον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μελετώντας την περίπτωση του Δήμου Αθηναίων, θα αναφερθούμε στα πιο συνήθη διοικητικά προβλήματα που εμποδίζουν την αναμόρφωση και ανάπτυξη της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισης τους μέσω του νέου δημόσιου Μάνατζμεντ.

Αν αναλογιστούμε ότι η αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης εξαρτάται πρωτίστως από την ορθή οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Διοίκησης, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της ποιότητας του Συστήματος αυτού μέσω της αντιμετώπισης και διαχείρισης των διοικητικών αδυναμιών.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δημόσια Διοίκηση, Μάνατζμεντ, απόδοση, αποτελεσματικότητα

Related Articles