Οι μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές από και προς την Ελλάδα την σύγχρονη Περίοδο 2010-2018

Νικόλαος Σαρακασίδης

Οι μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές από και προς την Ελλάδα την σύγχρονη  Περίοδο 2010-2018

Περίληψη

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία διαρκής αύξηση των μεταναστευτικών ροών, τόσο με αφετηρία την Ελλάδα, όσο και με ενδιάμεσο ή τερματικό σταθμό την ίδια. Οι εξελίξεις σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο αναγκάζουν τους πολίτες των χωρών στην αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, με ασφάλεια, κοινωνικές παροχές και εργατικά δικαιώματα. Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι η μεταναστευτική κρίση οδηγεί την κοινωνία σε μια συνεχή αναθεώρηση της παρούσας κατάστασης, καθώς ο συγκερασμός πολλών και ανόμοιων εθνών λειτουργεί ως μοχλός πίεσης για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την αφομοίωση τους.

Σκοπός της εργασίας  είναι η παρουσίαση των μεταναστευτικών ροών από και προς την Ελλάδα την σύγχρονη περίοδο και  των λόγων που συντρέχουν αυτό το γεγονός. Εξετάζει, τις επιπτώσεις των  μεταναστευτικών ροών σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και συγκεκριμένα το διαχωρισμό της Ευρώπης σε δυο στρατόπεδα, την οικονομική εκμετάλλευση των μεταναστών και την άνοδο της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εντοπίζονται πιθανές αποτυχίες στις τρέχουσες πολιτικές και επιχειρεί  τη σκιαγράφηση προτάσεων για οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμα σχέδια μεταναστευτικής πολιτικής .   

 

 

Σημαντικοί Όροι: μεταναστευτικές ροές, μεταναστευτική κρίση, μετανάστες, βιώσιμα σχέδια μεταναστευτικής πολιτικής, ξενοφοβία, ρατσισμός

Related Articles