ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΛΑΚΛΗΣ

ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ

 

Περίληψη

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες στο σύνολο της ευρωζώνης και να αναφερθούν τα αίτια και οι συνέπειες τους. Θα γίνει διάκριση ανάμεσα στους όρους των ανισορροπιών και στις υπερβολικές ανισορροπίες, ώστε να γίνει κατανοητό, ποιά είναι η διαφορά τους, ποιά τα αίτια τους, τί επιδράσεις έχουν, από ποιούς δείκτες γίνονται ορατές και ποιά είναι τα εργαλεία αντιμετώπισης που υπάρχουν, ώστε να υπάρξει άμβλυνση των συνεπειών αυτών των ανισορροπιών. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δείξει την υφιστάμενη κατάσταση μέσα στην ευρωζώνη, να δείξει τι γίνεται ευρωπαϊκά τι γίνεται στις χώρες του Νότου και στις χώρες του Βορρά, ποιες χώρες έχουν βγει ενδυναμωμένες και ποιες έχουν βγει ζημιωμένες, ποιες έχουν πλεονάσματα και ποιες έχουν ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους. Μέσω αυτής της εργασίας θα ερευνήσουμε εάν υπάρχουν ή όχι αδυναμίες και θα τις τεκμηριώσουμε αναφορικά με την αναγνώριση και αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών μέσα από την Διαδικασία των Μακροοικονομικών ανισορροπιών. Τέλος, φιλόδοξος στόχος της εργασίας είναι να επισημάνει αδυναμίες και να προτείνει αλλαγές και παρεμβάσεις για την διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη.

 

 

Λέξεις κλειδιά: μακροοικονομικές ανισορροπίες, δείκτες, Ευρωζώνη, διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, ανταγωνιστικότητα, πλεόνασμα έλλειμμα, ΑΕΠ , ανεργία, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, χρέος.

 

 

Related Articles