ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ & ΑΣΥΛΟ

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ & ΑΣΥΛΟ

  Mία σύγχρονη θεσμική παρέμβαση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αρχικά  γίνεται μια αναφορά στο φαινόμενο της μετανάστευσης,  αναλύονται οι τύποι της μετανάστευσης των πληθυσμών, τα αίτια και οι παράγοντες που την προκαλούν καθώς επίσης και οι επιπτώσεις που έχει, τόσο για τη χώρα προέλευσης όσο και για τις χώρες προορισμού των μεταναστευτικών ροών.

Περιγράφεται η  σύγχρονη μορφή της μετανάστευσης, ποιες είναι οι πύλες εισόδου των μεταναστών και ποιος ο τελικός προορισμός τους. Παρουσιάζεται η  πολίτικη της ευρωπαϊκής ένωσης για το μεταναστευτικό, διαχρονικά:  ποιοι δικαιούνται διεθνή προστασία και ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την χορήγηση του ασύλου, πως αντιμετωπίζει τη χορήγηση ασύλου η ευρωπαϊκή και πως  η εθνική νομοθεσία.

Η μαζική προσέλευση του κύματος των μεταναστών έχει εγείρει θετικά συναισθήματα άλλα και ανησυχίες και επιφυλάξεις από τους πολίτες των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ιδιαίτερα επιφυλακτικός παρουσιάζεται ο ελληνικός πληθυσμός μιας και η χώρα μας αποτελεί χώρα εισόδου μεταναστών. 

Η μελέτη αυτή θα επιδιώξει να απαντήσει στα ερωτήματα: 1) τελικά σε μια Ευρώπη που γερνά, η παρουσία των χιλιάδων μεταναστών αποτελεί πρόβλημα ή επιδίωξη; 2) πόσο αποτελεσματική είναι η διαδικασία του ασύλου έτσι όπως εφαρμόζεται στη χώρα μας.

 

 

Λέξεις κλειδιά :  μετανάστευση, διεθνής προστασία, άσυλο, μετανάστης, πρόσφυγας, Σύμβαση Δουβλίνο, κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ & ΙΙΙ, Σένγκεν.

Related Articles