Συναισθηματική Νοημοσύνη και εργασιακή απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ειρήνη-Σταυριανή Βάρρα

 

Συναισθηματική Νοημοσύνη και εργασιακή απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

 

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την σημασία που κατέχει η Συναισθηματική νοημοσύνη στην απόδοση των εργαζομένων στο χώρο του δημόσιου τομέα με ειδική αναφορά σε μια μερίδα υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που εργάζονται στην υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας.

Καθώς η Συναισθηματική Νοημοσύνη αποτελεί ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων τόσο για το ίδιο το άτομο αλλά και των υπολοίπων του, έχει παρατηρηθεί πως όταν ανευρίσκεται σε υψηλό ποσοστό στη προσωπικότητα ενός ατόμου προσφέρει δεξιότητες όπως η δυνατότητα της ενσυναίσθησης και της διαπραγμάτευσης συνεισφέροντας στη συμπεριφορά και τις σχέσεις  με τους άλλους. Επικεντρώνοντας στον εργασιακό χώρο, οι εργαζόμενοι με υψηλούς δείκτες όπως αναφέρεται και σε διάφορες μελέτες, αποδίδουν αποτελεσματικότερα στα εργασιακά τους καθήκοντα. (Λιάκουρα, 2015).

 Καταγράφοντας το ποσοστό της Συναισθηματικής νοημοσύνης των εργαζομένων καθώς και τις απόψεις των ιδίων αναφορικά με την σπουδαιότητα της στον εργασιακό χώρο θα υπάρξει η απεικόνιση της πρώτης διερευνώμενης μεταβλητής. Παράλληλα θα διενεργηθεί αυτοαξιολόγηση των εργαζομένων ως προς την εργασιακή τους απόδοση ενώ θα αναζητηθεί και η άποψη τους για την συγκεκριμένη μέθοδο αξιολόγησης.

Εν κατακλείδι μέσα από την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας σκοπός είναι να αναδειχθεί η σημασία της ύπαρξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως ικανότητα η οποία συμβάλλει θετικά στη συμπεριφορά του ατόμου μέσα στο εργασιακό του περιβάλλον.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εργασιακή Επίδοση, Αυτοαξιολόγηση, Δημόσιος Τομέας, Δήμος Αθηναίων.

Related Articles