Η Αναγκαιότητα του Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου

Νικόλαος Αβράμης

Η Αναγκαιότητα του Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να ασχολούνται με τις εμπορικές συναλλαγές, γεννήθηκε η ανάγκη για έλεγχο. Με το πέρασμα των χρόνων οι άνθρωποι  συνεταιρίζονταν και η ελεγκτική άνθιζε όλο και περισσότερο. Το μέγεθος των νέων αυτών οικονομικών δεδομένων, όχι μόνο την εδραίωσε, αλλά οδήγησε τον ακαδημαϊκό κύκλο και τους επαγγελματίες της στην εύρεση νέων τεχνικών οι οποίες αποτελούν τις λύσεις για άσκηση λειτουργικής και αποτελεσματικής διοίκησης της οικονομικής μονάδας. Σήμερα, οι ραγδαίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με συστήματα εσωτερικού ελέγχου για πιο αξιόλογη πορεία, καθώς και για καλύτερη απόδοση των εργαζομένων τους. Τέλος, για την μέγιστη απόδοση αλλά και για την αξιοπιστία των επιχειρήσεων έχει θεσμοθετηθεί η διενέργεια εξωτερικών ελέγχων, δηλαδή ελέγχων από ανεξάρτητα πρόσωπα.

 

 

Σημαντικοί Όροι: Ελεγκτική, Συστήματα εσωτερικού ελέγχου, Εταιρική διακυβέρνηση, Εξωτερικός έλεγχος

Related Articles