Διαχείριση των Συγκρούσεων στον Δημόσιο Τομέα. Η Περίπτωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

«Διαχείριση των Συγκρούσεων στον Δημόσιο Τομέα. Η Περίπτωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ένα πολύπλοκο σύστημα και όσο αφορά τις σχέσεις  των ανθρώπων στον εργασιακό χώρο είναι ακόμα πιο πολύπλοκο. Στον Δημόσιο Τομέα οι  συγκρούσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους,  αφορούν κυρίως τις συνθήκες εργασίας, τις συμπεριφορές καθώς και την πίεση ή το άγχος που δημιουργείτε προκειμένου να ολοκληρωθεί μια εργασία. Η πρόσφατη οικονομική κρίση συντέλεσε στην  μείωση του προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα καθώς και στην μείωση των μισθών. Η διαχείριση των συγκρούσεων των εργαζομένων είναι ένα ζήτημα  που και οι εργαζόμενοι αλλά και οι προϊστάμενοι καλούνται να χειριστούν, να το αντιμετωπίσουν και να το ξεπεράσουν, ώστε η εργασία των υπαλλήλων αλλά και η καθημερινότητά τους να γίνεται ευκολότερη και αποτελεσματικότερη. Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τις συγκρούσεις των εργαζομένων στον χώρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Είναι μια σχετικά νέα φορολογική και φοροεισπρακτική αρχή με το υπάρχoν προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύεται ότι η εκπαίδευση των υπαλλήλων αλλά και η σωστή διαχείριση των συγκρούσεων από την ηγεσία είναι από τους παράγοντες εκείνους που θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: χώρος εργασίας, συγκρούσεις, δημόσιος τομέας, ανθρώπινες σχέσεις, αποτελεσματικότητα.

Related Articles