Η συμβολή των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων στην ανάπτυξη του τουρισμού στην πόλη της Αθήνας

Ανδρέας Νικόλαος Νικολαΐδης

Η συμβολή των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων στην ανάπτυξη του τουρισμού στην πόλη της Αθήνας.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Ο τουρισμός σε παγκόσμια κλίμακα αποτελεί ένα κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται με ταχύτατους  ρυθμούς και  διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική και κοινωνική ταυτότητα των χωρών. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα αποτελεί τη βαριά βιομηχανία και συντελεί  σημαντικά στην οικονομική της ανάπτυξη με  την  εισαγωγή συναλλάγματος. Στο ευρύτερο πλαίσιο του τουρισμού συμπεριλαμβάνεται  και  ο Πολιτιστικός τουρισμός, ο οποίος αποτελεί μία εναλλακτική μορφή τουρισμού και περιλαμβάνει την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από  πλούσια πολιτιστική  κληρονομιά, ο πολιτιστικός τουρισμός χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς  ανάπτυξης με πολλά περιθώρια βελτίωσης. Το φαινόμενο βέβαια του πολιτιστικού τουρισμού δεν είναι κάτι νέο, αν αναλογιστεί κανείς ότι και κατά το παρελθόν πολλοί ταξιδιώτες που επισκέπτονταν ξένες χώρες, παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητές των διακοπών τους, είχαν σαν σκοπό  να γνωρίσουν και να βιώσουν την πολιτιστική κληρονομιά  της εκάστοτε χώρας, προκειμένου να έχουν μία ολοκληρωμένη πολιτιστική εμπειρία. Η συγκεκριμένη βέβαια μορφή   τουρισμού  τις τελευταίες δεκαετίες  έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη και αναγνωρισιμότητα. Τουρισμός και πολιτισμός συνδέονται λοιπόν  με μία αμφίδρομη σχέση, την οποία θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε σε αυτή την εργασία. Η μελέτη  μας θα στηριχθεί σε πρωτογενής πηγές έρευνας κατά κύριο λόγο, ερωτηματολόγια μέσω των οποίων θα αποσαφηνίσουμε το ρόλο των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων στην τουριστική εξέλιξη των Αθηνών. Τα στοιχεία αυτά θα παρουσιαστούν σε πίνακες και διαγράμματα μέσα από στατιστική ανάλυση. Επιπλέον κάποιες αναφορές θα στηριχτούν σε βιβλιογραφία, άρθρα και διαδίκτυο.

 

 

 

Σημαντικοί Όροι: Τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, τουρίστας, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία,   πολιτιστική κληρονομιά.

Related Articles