Η Επίδραση της Οικονομικής κρίσης στην καταβολή των συντάξεων του Δημοσίου

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΡΟΣΒΟΓΛΟΥ

 

Η Επίδραση της Οικονομικής κρίσης στην καταβολή των συντάξεων του Δημοσίου

Περίληψη

 

Η οικονομική κρίση που βασάνισε την Ελλάδα και συνεχίζει, σε ηπιότερη ίσως ένταση να την ταλαιπωρεί, είναι σε μεγάλο βαθμό απόρροια της γενικότερης οικονομικής κρίσης που εμφανίστηκε στην αρχή της χιλιετίας.  Τον Αύγουστο του 2007, η χρηματοπιστωτική κρίση που άρχισε να διαφαίνεται στις Η.Π.Α. και η οποία επιδεινώθηκε μέσα στο 2008, επηρέασε την οικονομία παγκοσμίως.  Η Ελλάδα, που βαρύνονταν ήδη από δημοσιονομικά ελλείμματα, τα οποία κάλυπτε με συνεχείς δανεισμούς, επηρεάστηκε πολλαπλάσια λόγω της ασθενούς οικονομίας της και των λανθασμένων δημοσιονομικών επιλογών της, σε σχέση με τις εύρωστες οικονομικά χώρες. 

    Η είσοδός της χώρας στην ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ένωση) λειτούργησε αρχικά ως ¨ανάχωμα¨ στο πρώτο κύμα της διεθνούς αυτής κρίσης, ήταν όμως αναπόφευκτο να εισέλθει η χώρα σε δυσμενή οικονομική θέση, αφού ο δανεισμός της πλέον ήταν όχι μόνο δυσκολότερος αλλά και ακριβότερος. Αν αναλογιστούμε ότι το επιτόκιο δανεισμού της χώρας ήταν, έως της αρχές του 2010 κάτω από τα επιτρεπτά όρια του 6%, ενώ μετά τον Απρίλιο του ίδιου έτους εκτινάχθηκαν πάνω από το 12% , καταλαβαίνουμε ότι ο δανεισμός της χώρας γίνεται όχι μόνο ακριβότερος αλλά οδηγεί τη χώρα στην προσφυγή της στο  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Μηχανισμό στήριξης.  Εξάλλου, η χώρα είχε ξεπεράσει τόσο το όριο του επιτρεπτού Δημοσιονομικού ελλείμματος του 3% σε σχέση με το ΑΕΠ της, όσο και το 60% του επιτρεπόμενου δημοσιονομικού χρέους (σε σχέση με το ΑΕΠ της), όπως είχε συμφωνήσει να τηρεί με την υπογραφή της συμφωνίας ένταξής της στην Ένωση.

    Σύντομα, η χώρα οδηγήθηκε στη σύναψη Μνημονίων για την εξασφάλιση της συνέχισης του δανεισμού της ( με υψηλότερα επιτόκια από ό,τι στο παρελθόν ), με πιεστικούς δημοσιονομικούς όρους και αυστηρούς ελέγχους από τους δανειστές και την συμφωνία της χώρας για την άμεση περιστολή των δαπανών του κράτους.

    Στην παρούσα εργασία, θα δούμε πώς η γενικότερη οικονομική κρίση, αλλά και οι λανθασμένες πολιτικές του παρελθόντος οδήγησαν στη μείωση των συντάξεων του δημοσίου, στο πλαίσιο της γενικότερης δημοσιονομικής προσαρμογής που επιβλήθηκε στη χώρα σε συνδυασμό και με την πληθυσμιακή γήρανση.  Περαιτέρω, θα αναδείξουμε την σταδιακή εξέλιξη των μνημονιακών μειώσεων και τον τρόπο επιβολής τους καθώς και στο αν οι μειώσεις αυτές απέδωσαν τα αναμενόμενα και ποιες ήταν οι αντιδράσεις των συνταξιούχων. 

 

Σημαντικοί Όροι: οικονομική κρίση, δημοσιονομική κρίση, συντάξεις δημοσίου, μνημονιακές μειώσεις, άγαμες θυγατέρες

Related Articles