ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΛΜΠΑ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Περίληψη

 

Αναντίρρητα το δημοσιονομικό έλλειμμα των τελευταίων δεκαετιών, σε συνδυασμό με το ολοένα αυξανόμενο δημόσιο χρέος και την παγκόσμια οικονομική κρίση, θα οδηγούσαν κάποτε σε μια περίοδο αναγκαίας λιτότητας και υποχρέωσης εφαρμογής κανόνων δημοσιονομικής προσαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Στα πλαίσια αυτά από το 2010 έως 2016 εφαρμόστηκαν στη χώρα μας μια σειρά από μνημονιακές δεσμεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί η περιστολή των δημοσίων δαπανών και η απομείωση του δημοσίου χρέους και να συνεχιστεί ο δανεισμός της με ευνοϊκότερους όρους.

Με την εφαρμογή των μνημονίων, εισάγεται για πρώτη φορά η περιστολή της σύνταξης των συνταξιούχων του Δημοσίου που εργάζονται στον ιδιωτικό Τομέα και αυτοαπασχολούνται. Παλαιότερα η περιστολή αφορούσε τους συνταξιούχους που εργάζονταν στο Δημόσιο ή στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει κατανοητό το θεσμικό πλαίσιο της απασχόλησης των συνταξιούχων του Δημοσίου ώστε οι ενδιαφερόμενοι να είναι σε θέση να επιλέξουν τη βέλτιστη λύση και να καταστεί σαφές ποιες οι επιπτώσεις των διαφόρων μορφών απασχόλησης στη σύνταξή τους. Επίσης, να αναδείξει και τυχόν κόστος-όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο.

Τέλος θα τονιστούν και θα αναλυθούν οι λόγοι που οδηγούν τους συνταξιούχους στην αναζήτηση της εργασίας και ποιες οι συνέπειες για την κοινωνία.

 

Σημαντικοί Όροι: Απασχόληση συνταξιούχων Δημοσίου, Δημόσιος Τομέας, Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, Ιδιωτικός Τομέας, Αυτοαπασχόληση.

Related Articles