ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ –ΕΙΣΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ–ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Π.Ε.Κ.Α.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΠΑ

«ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ –ΕΙΣΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ–ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ  ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Π.Ε.Κ.Α.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

 

Περίληψη

 

Στην σημερινή πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα μας  μετά από μια  παρατεταμένη ύφεση, είναι ευνόητο να γίνεται  συνεχώς λόγος για την κρίση  και τα προβλήματα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να δώσομε μια σύντομη περιγραφή του φαινομένου  της  αδήλωτης εργασίας (μαύρηs ή κρυφής ή παράλληλης) στην Ελλάδα, να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που εμπλέκονται και να την προσδιορίσουμε  μια και το δημοσιονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι χρόνιο. Θα μιλήσουμε για την σχέση αδήλωτης εργασίας και παραοικονομίας και θα κάνουμε μια σχετική αναφορά στην ελεγκτική και τοv εσωτερικό έλεγχο στο δημόσιο μιας και αποτελεί δικλείδα ασφαλείας απέναντι στην διαφθορά των στελεχών των Ελεγκτικών Μηχανισμών. Στην συνέχεια γίνεται λόγος για τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα  Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α), μια νέα Γενική Διεύθυνση του ΕΦΚΑ, αρμόδια για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και την έγκαιρη είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών. Αλλά και για το ποιο σημαντικό, την καλλιέργεια της κουλτούρας συμμόρφωσης ώστε στο μέλλον η μη πληρωμή των φόρων και των εισφορών να μην είναι αποδεκτή από το σύνολο της κοινωνίας.

Γίνεται  και χρήση ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους ελεγκτές του Π.Ε.Κ.Α.   

Ο σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός των αιτιών του προβλήματος   μέσω της άποψης των ελεγκτών του ΕΦΚΑ, του φαινομένου  της εισφοροδιαφυγής- εισφοροαποφυγής  και της αδήλωτης εργασίας των επιχειρήσεων και  αφετέρου  η επισήμανση των πιθανών λύσεων.

 

Σημαντικοί Όροι: Εισφοροδιαφυγή – Αδήλωτη  Εργασία – Ελεγκτικά  Κέντρα – Αποτελέσματα  Ελέγχων.

 

Related Articles