Η Συμβολή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στη Διαχείριση των Συγκρούσεων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ισαβέλλα Καλύβα

Η Συμβολή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στη Διαχείριση των Συγκρούσεων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περίληψη

Η σύγκρουση είναι μια φυσική εκδήλωση που εμφανίζεται σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Εάν αντιμετωπιστεί σωστά παράγει θετικά αποτελέσματα, ενώ αν λυθεί με τον λάθος τρόπο βλάπτει τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή. Στο σχολικό περιβάλλον όπου συνυπάρχουν άτομα με διαφορετικές αξίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές η εμφάνιση σύγκρουσης είναι συχνό φαινόμενο. Μπορεί να εκδηλωθεί ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και στα όργανα της διοίκησης της σχολικής μονάδας. Ιδιαίτερα, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δημιουργούνται έντονες αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις  λόγω της περίπλοκης δομής του. Η αποτελεσματική λοιπόν διαχείριση  συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολικό περιβάλλον, συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και, κατά συνέπεια, στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πέρα από την διαχείριση μιας σύγκρουσης, η επιτυχής πρόληψή της αποτελεί υψίστης σημασίας κατάκτηση για την επίτευξη των στόχων του σχολικού οργανισμού. Στην πρόληψη ή στην επίλυση μιας σύγκρουσης σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης ενός ανθρώπου, δηλαδή της ικανότητας κάποιου να κατανοεί και να ελέγχει τα συναισθήματά του και των γύρω του.

Λέξεις-κλειδιά: σύγκρουση, διαχείριση σύγκρουσης, εκπαιδευτικός, οργανισμός, σχολικό περιβάλλον, συναισθηματική νοημοσύνη.

Related Articles