ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βασίλειος Θανασουλόπουλος

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Περίληψη

Σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο αλλά και αβέβαιο κόσμο η επένδυση σε ακίνητη περιουσία σε ένα άλλο κράτος, ειδικά όταν συνοδεύεται από το όφελος της χορήγησης άδειας παραμονής και της υπηκοότητας, έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια τεράστια ζήτηση.

Πολλές χώρες στην υφήλιο έχουν δημιουργήσει αντίστοιχα προγράμματα προσέλκυσης επενδυτών προσφέροντας με την δημιουργία επένδυσης νόμιμη άδεια διαμονής και υπηκοότητα.

Η Ευρώπη σε αυτό το περιβάλλον θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένας ελκυστικός γεωπολιτικός χώρος αφού προσφέρει πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου,  διαθέτοντας ένα καλύτερο περιβάλλον σε σχέση με άλλες γωνιές του πλανήτη.

Ειδικότερα, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2008 που έπληξε τις περισσότερες χώρες της Νότιας Ευρώπης, λειτούργησε ως το έναυσμα για πολλές Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προχωρήσουν στην δημιουργία  προγραμμάτων μετανάστευσης που να απευθύνονται σε αλλοδαπούς επενδυτές.

Η Ελλάδα ακολουθώντας την διεθνή τάση έχει το δικό της πρόγραμμα με το οποίο επιχειρεί να προσελκύσει επενδύσεις και το οποίο αν και ξεκίνησε πολύ αδιάφορα τα τελευταία 3 έτη έχει γίνει αποδέκτης μεγάλης απήχησης από ξένους επενδυτές καθιστώντας την Ελλάδα πλέον πρώτη στην χορήγηση αδειών διαμονής επενδυτών ακινήτων στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τόσο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και μιας σειράς πτυχών του ελληνικού πρoγράμματος όσο και τη δυνατότητα διεύρυνσης και εξέλιξης του και του πλαισίου που το διέπει.

Για το εγχείρημα αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου στους αλλοδαπούς επενδυτές που βρίσκονται στο τελικό στάδιο έγκρισης της άδειας διαμονής τους και έλαβε χώρα στις τέσσερις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Αττικής.

Βάσει των ευρημάτων της έρευνας προκύπτει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και δυναμική νέων επιλογών για τους επενδυτές καθώς και προτάσεις για το μέλλον του προγράμματος.

Λέξεις Κλειδιά: επενδυτές ακινήτων, άδεια διαμονής επενδυτή, χρυσή βίζα, επένδυση στην Ελλάδα, ιθαγένεια επενδυτή, μεταναστευτικά προγράμματα επενδυτών.

Related Articles