Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε με την οικονομική διαχείριση των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που στηρίζεται στον θεσμό των σχολικών επιτροπών. Έγινε προσπάθεια κωδικοποίησης της υπάρχουσας νομοθεσίας που διέπει τις Σχολικές Επιτροπές, ανά θέμα. Μέσα από την διερεύνηση της περίπτωσης της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του δήμου Αίγινας με την συντομία Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Α. θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού των σχολικών επιτροπών, κατά πόσο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και ποιες βελτιώσεις χρειάζονται σε θέματα οικονομικής, διοικητικής και λειτουργικής φύσεως . Θα αναλύσουμε τις διαδικασίες τόσο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) όσο και της Σχολικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Θα αναφερθούμε στην σκοπιμότητα ύπαρξη τους και ποιες είναι οι αρμοδιότητες που έχουν. Μέσα από την εργασία θα αναλυθεί η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης του εργαλείου που λέγεται προϋπολογισμός ώστε να γίνει σωστή κατανομή των χρημάτων προς όφελος της κοινωνίας και της σχολικής κοινότητας. Ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο για την μνημονική περίοδο που διανύει η χώρα μας.

Η έρευνα ανιχνεύει το κόστος λειτουργίας, τους φορείς και τις πηγές χρηματοδότησης μιας Σχολικής Επιτροπής. Καταγράφει την ετήσια χρηματοδότηση, τους φορείς της και τις δαπάνες της σχολικής μονάδας για την περίοδο 2012 - 2017, με τη βοήθεια δευτερογενών πηγών, που εντοπίζει σε δημόσιες υπηρεσίες καθώς και πρωτογενών πηγών. Διερευνά το Μέσο Κόστος (Μ.Κ) ανά μαθητή στην συγκεκριμένη Σχολική Επιτροπή.

Εν κατακλείδι η έρευνα επιχειρεί να προσδιορίσει αν σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των δαπανών μπορεί να συνταχθεί προϋπολογισμός ώστε να γίνει μια ορθολογικοποίηση τόσο στην χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων όσο και στον έλεγχο των δαπανών με στόχο πάντα την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των σχολικών μονάδων ή αν αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό. Πρόκειται για μια ιδιότυπη μελέτη περίπτωσης, διότι είναι έρευνα μιας υπόθεσης, η οποία εκτός από το να εξερευνά και να περιγράφει την σύγχρονη πρακτική της διοικητικής λογιστικής προσφέρει κυρίως πλούσια θεωρητική κατανόηση αυτών των μοντέρνων κοινωνικών φαινομένων.

Λέξεις – κλειδιά : λειτουργικά έξοδα, σχολικές δαπάνες, πηγές χρηματοδότησης, μέσο κόστος ανά μαθητή, προϋπολογισμός, σχολική επιτροπή, τοπική αυτοδιοίκηση.

Related Articles