Το μάνατζμεντ ως τέχνη και η συμβολή της οργανωσιακής αλλαγής στη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής δημοτικής ορχήστρας

Ελένη Ι. Αραβαντινού

Το μάνατζμεντ ως τέχνη και η συμβολή της οργανωσιακής αλλαγής στη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής δημοτικής ορχήστρας

 

Περίληψη

Η παρούσα εργασία, αντιμετωπίζοντας την ελληνική δημοτική ορχήστρα ως οικονομική μονάδα που λειτούργησε σε χρόνους κατά τους οποίους το μάνατζμεντ δεν είχε ακόμα αναπτυχθεί ως επιστήμη, ασχολείται με τις οργανωσιακές αλλαγές που παρατηρούνται στη διαχρονική της εξέλιξη, χάρη στις οποίες ανά εποχή κατόρθωσε να επιβιώσει και να ευημερήσει, στοχεύοντας και πολλές φορές επιτυγχάνοντας να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

     Σκοπός της εργασίας είναι να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη δυνατότητα επιβίωσης και ευημερίας της εν λόγω οικονομικής δραστηριότητας στην εποχή μας, εν μέσω οικονομικής κρίσης, αλλά και να διερευνηθούν οι προοπτικές που διαγράφονται ως προς το μέλλον και την περαιτέρω εξέλιξή της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι επαγγελματικές ορχήστρες που δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά στον τομέα της δημοτικής μουσικής, ως ο σύγχρονος κρίκος μιας πολιτισμικής αλυσίδας που συνδέει το σήμερα με την ιστορία του τόπου μας, αποτελούν φορείς πληροφορίας που αφορά όχι μόνο στην μουσική, αλλά πρωτίστως στον Λόγο μέσω της δημοτικής ποίησης, κάτι που καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που έχει η απρόσκοπτη συνέχιση ύπαρξης και εξέλιξής τους.

 

Σημαντικοί Όροι: οργανωσιακή αλλαγή, δημοτική ορχήστρα, παραδοσιακή μουσική

Related Articles