ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Σε μια από τις πιο δύσκολές περιόδους που διανύει η Ελλάδα κατά την μακροχρόνια ιστορία της τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο κάθε είδους ουσιαστική έρευνα σχετική με την κατάσταση που επικρατεί θα αποτελούσε όφελος προς την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν κατηγορήσει το Ελληνικό Δημόσιο για τον τρόπο λειτουργίας του και για το ανθρώπινο δυναμικό που το απαρτίζει. Η παρούσα πτυχιακή εργασία που θα αναλυθεί παρακάτω αφορά ευρύτερα το οικονομικό επίπεδο της Ελλάδας και εστιάζει στον ανθρώπινο παράγοντα που αποτελεί νευραλγικό κομμάτι της καλής λειτουργίας του Ελληνικού Δημοσίου. Αναμφισβήτητα, το υπουργείο οικονομικών χρειάζεται ειδικά αυτή την περίοδο ικανά στελέχη καθώς και υπαλληλικό προσωπικό εργατικό και πρόθυμο να φέρει εις πέρας τη δύσκολη αποστολή που του έχει ανατεθεί.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού κρίνεται αναγκαίο τα άτομα τα οποία εργάζονται σε αυτό να αισθάνονται ικανοποίηση και ταυτόχρονα διάθεση προκειμένου να μπορέσουν να αποδώσουν στα μέγιστα στο έργο τους. Η παρακίνηση καθώς και τα κίνητρα αποτελούν κομβικής σημασίας μέσα για την εργασιακή ικανοποίηση και πάνω σε αυτή την υπόθεση θα παρουσιαστεί η παρούσα έρευνα, προκειμένου να εντοπιστούν οι παράγοντες οι οποίοι επιτυγχάνουν κάτι τέτοιο. Εκτός από το θεωρητικό κομμάτι της εργασιακής ικανοποίησης θα αναλυθούν και τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς την εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων Δ.Ο.Υ., πάνω στους οποίους βασίζεται η παρούσα έρευνα μέσω ερωτηματολογίου.

 

 

Σημαντικοί όροι:  Εργασιακή ικανοποίηση, παρακίνηση,  κίνητρα,  Δ.Ο.Υ. ,  ανθρώπινος παράγοντας, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)

Related Articles