ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (BRAIN DRAIN) ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΜΙΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (BRAIN DRAIN) ΚΑΙ ΟΙ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ  ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συλλογή και καταγραφή – ανάλυση στοιχείων που σχετίζονται με την έρευνα για το φαινόμενο της διαρροής του Επιστημονικού Δυναμικού των Ελλήνων στο εξωτερικό (brain drain) και τις  επιπτώσεις του φαινομένου αυτού στην οικονομία και στα επί μέρους μεγέθη της(συμπεριλαμβανομένου του χρέους και του ελλείμματος της χώρας).

           Ως διαρροή εγκεφάλων (brain drain) ορίζεται η μετανάστευση του επιστημονικού προσωπικού  σε χώρες εκτός συνόρων με στόχο την αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου και ποιότητας ζωής, υψηλότερων μισθών, καλύτερης πρόσβασης σε προηγμένη τεχνολογία, αξιοκρατία και επαγγελματική εξέλιξη σε συνθήκες πιο σταθερές  επαγγελματικές πολιτικές-οικονομικές σε διάφορα μέρη του κόσμου.

           Το παραπάνω φαινόμενο στην Ελλάδα, τα τελευταία 7 χρόνια  έχει πάρει  τεράστιες  διαστάσεις με  αρνητικές επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία.

           Η συγκεκριμένη εργασία  θωρείται πέρα για πέρα σημαντική, αφού παράλληλα με τα βιβλιογραφικά στοιχεία επιδιώκει να θέσει ερωτήματα στους Έλληνες μελλοντικούς ή ήδη νέους επιστήμονες και μέσα από τις απαντήσεις τους να προσδιορίσει τις βασικές αιτίες- τα κύρια κίνητρα που τους οδηγούν στην απόφασή τους  να μεταναστεύσουν  στο εξωτερικό καταγράφοντας τις επιπτώσεις που επιφέρει η παραπάνω μετανάστευση στην οικονομία της χώρας.

          Λέξεις κλειδιά: Brain Drain, επιστημονικό προσωπικό, μετανάστευση, οικονομία, οικονομική κρίση, χρέος, έλλειμμα, επιπτώσεις.

Related Articles