Εργασιακή ικανοποίηση στις ΔΕΚΟ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εργασιακή ικανοποίηση στις ΔΕΚΟ

 

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί σε πολλά επίπεδα με αποτέλεσμα τη μείωση της εργασιακής ικανοποίησης. Σε πολλές επιχειρήσεις επικρατεί εργασιακή ανασφάλεια, πραγματοποιούνται περικοπές δαπανών ενώ έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας. Το ζήτημα της εργασιακής ικανοποίησης είναι πολύ σημαντικό αφού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αύξησης της παραγωγικότητας. Αν οι εργαζόμενοι δεν βιώνουν την εργασιακή ικανοποίηση τότε θα έχουν ασθενή κίνητρα και δεν θα αποδίδουν τα μέγιστα κατά τη τέλεση των καθηκόντων τους. Παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση είναι οι μισθολογικές απολαβές, οι διαπροσωπικές σχέσεις στον εργασιακό χώρο, η δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης, η αναγνώριση της προσφοράς του εργαζόμενου, τα ωράρια κ.α. Όλοι  αυτοί οι παράγοντες και βάση των θεωριών υποκίνησης ενεργοποιούν τα κίνητρα των εργαζομένων προς υψηλότερη αποδοτικότητα. Στη παρούσα ανάλυση εξετάζουμε την εργασιακή ικανοποίηση σε δύο ΔΕΚΟ και τους προσδιοριστικούς της παράγοντες και βρίσκουμε ότι κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ο βασικός προσδιοριστικός παράγοντας είναι η χρήση ικανοτήτων, ενώ παράγοντες όπως οι συνθήκες εργασίας, ο μισθός, η δραστηριότητα στην εργασία και οι εργασιακές σχέσεις δεν ασκούν στατιστικά σημαντική επίδραση. Τέλος οι γυναίκες και τα άτομα με μεγαλύτερη προϋπηρεσία αντλούν υψηλότερη ικανοποίηση βάση του τεστ ANOVAπου διεξήγαμε.

 

Σημαντικοί Όροι: Εργασιακή ικανοποίηση, θεωρία κινήτρων, εργασιακό άγχος, αποδοτικότητα επιχείρησης, δημόσια επιχείρηση

Related Articles