Διδακτικό προσωπικό

Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών Ε.Π. του Τμήματος. Τη διδασκαλία των μαθημάτων θα αναλαμβάνουν:

Μέλη Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, καθώς και καθηγητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής ή άλλων ΑΕΙ της χώρας.
➽ Καθηγητές αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.
➽ Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.
➽ Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή αξιόλογη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ

1

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2

ΑΣΠΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3

ΒΑΒΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5

ΔΕΔΟΥΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

7

ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΝΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΚΠΑ

8

ΠΑΝΑΓΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

10

ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΜΑΡΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

12

ΣΤΡΟΜΠΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

-

ΕΛΣΤΑΤ (ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

13

ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

14

ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ - ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

15

ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

16

ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

17

ΧΥΖ

ΑΛΙΝΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

18

ΚΟΣΣΙΕΡΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΛΕΚΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

19

ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΕΚΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Related Articles