Διοικητική Διάρθρωση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Α. ΠΡΥΤΑΝΗΣ

1

ΠΡΥΤΑΝΗΣ – Πρόεδρος της Συγκλήτου

Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής

Β. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

2.

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγήτρια Γραμματή Πάντζιου

3.

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

Αναπλ.Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου

4.

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου

5.

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής Ιωάννης Καλδέλλης

 

Γ. ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

6.

Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών

Καθηγητής Γεώργιος Ιωαννίδης

7.

Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Καθηγητής Αθανάσιος Σπυριδάκος

8.

Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Καθηγητής Χαράλαμπος Πρέσσας

9.

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Καθηγήτρια Λήδα Γώγου

10.

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Τροφίμων

Καθηγητής Ιωάννης Τσάκνης

11.

Κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας

Καθηγήτρια Ελπίδα Παβή

 

Δ. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

12.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Καθηγητής Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος, Πρόεδρος
Καθηγητής Αντώνιος Μορώνης, Αναπλ. Πρόεδρος

13.

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Καλατζής, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγητής Παντελεήμων Ασβεστάς, Αναπλ Πρόεδρος

14.

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Πρινιωτάκης, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Παπουτσιδάκης, Αναπλ. Πρόεδρος

15.

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Βογιατζής, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγητής Σταύρος Φατούρος, Αναπλ. Πρόεδρος

16.

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Καθηγητής Ανδρέας Τσάτσαρης, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Κάτσιος, Αναπλ. Πρόεδρος

17.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεργίου, Πρόεδρος
Επικ. Καθηγητής Κοσμάς Καββαδίας, Αναπλ. Πρόεδρος

18.

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Καθηγητής Κωνσταντίνος Πολίτης, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγητής Θεόδωρος Γεροστάθης, Αναπλ. Πρόεδρος

19.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Καθηγητής Γεώργιος Βαρελίδης, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγητής Τριαντάφυλλος-Φίλης Κόκκινος, Αναπλ. Πρόεδρος

20.

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Καθηγητής Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος
Καθηγήτρια Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Αναπλ. Πρόεδρος

21.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καθηγητής Απόστολος Γιοβάνης, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγήτρια Ασπασία Γούλα, Αναπλ. Πρόεδρος

22.

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Καθηγητής Δημήτριος Λαλούμης, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, Αναπλ. Πρόεδρος

23.

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Αναπλ. Καθηγητής Χαρίσιος Ασημόπουλος, Πρόεδρος

24.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Καθηγητής Νικόλαος Συκιανάκης, Πρόεδρος

25.

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Καθηγήτρια Λέλα Γώγου, Πρόεδρος
Καθηγήτρια Τρυφαίνη Σιδηροπούλου – Κανέλλου, Αναπλ. Πρόεδρος

26.

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Καθηγητής Απόστολος Παπαποστόλου, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Μούρη, Αναπλ. Πρόεδρος

27.

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Αναπλ. Καθηγήτρια Ευφροσύνη Μουζακίτου, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγήτρια Ηώ-Υπαπαντή Αγγελή, Αναπλ. Πρόεδρος

28.

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Καθηγητής Γεώργιος Παναγιάρης, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χούλης, Αναπλ. Πρόεδρος

29.

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Αναπλ. Καθηγήτρια Αναστασία Μαρκίδου, Πρόεδρος
Καθηγητής Αθανάσιος Αραβαντινός, Αναπλ. Πρόεδρος

30.

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Καθηγητής Δημήτριος Χανιώτης, Πρόεδρος

31.

Τμήμα Εργοθεραπείας

Καθηγήτρια Ιωάννα Τζονιχάκη, Πρόεδρος

32.

Τμήμα Μαιευτικής

Καθηγήτρια Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη, Πρόεδρος
Καθηγητής Πέτρος Νικολαΐδης-Ρακόπουλος, Αναπλ. Πρόεδρος

33.

Τμήμα Νοσηλευτικής

Αναπλ. Καθηγήτρια Γεωργία Φασόη, Πρόεδρος
Καθηγήτρια Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου, Αναπλ.Πρόεδρος

34.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Καθηγητής Γεώργιος Γιόφτσος, Πρόεδρος

35.

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλεία Σινάνογλου, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Γιαννακούρου, Αναπλ. Πρόεδρος

36.

Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

Καθηγητής Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Μπανίλας, Αναπλ. Πρόεδρος

37.

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Καθηγητής Γεώργιος Ντούνιας, Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Κουλιεράκης, Αναπλ. Πρόεδρος

38.

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

Καθηγήτρια Αρετή Λάγιου, Πρόεδρος

 

Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

39.

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π.

Νεκτάριος Σταυρόπουλος, τακτικό μέλος
Παναγιώτης Μακρυγιάννης, αναπληρωματικό μέλος

40.

Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Βασιλική Κώτση, τακτικό μέλος
Ιωάννης Γιάλπας, αναπληρωματικό μέλος

 

ΣΤ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

41.

Εκπρόσωπος των μελών του Διοικητικού Προσωπικού

Μαρία Καλτσογιάννη, τακτικό μέλος
Κυριακή Σομπόνη, αναπληρωματικό μέλος

 

Ζ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

42.

Εκπρόσωπος Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων

Δεν έχει υποδειχθεί

 

Related Articles