Πρόγραμμα Εισαγωγικών μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2021/2022

Πρόγραμμα Εισαγωγικών μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2021/2022

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρες

Διδάσκων

Μάθημα

15/9/2021

Τετάρτη

18:00-21:00

Αρσένος Π.

Εισαγωγή στη Λογιστική

17/9/2021

Παρασκευή

18:00-21:00

Καλλανδράνης Χ.

Εισαγωγή στην Οικονομία

18/9/2021

Σάββατο

09:00-12:00

Κοσσιέρη Ε.

Στατιστική - Μαθηματικά

12:00-15:00

Μηλιώρης Κ.

SPSS

22/9/2021

Τετάρτη

18:00-21:00

Αρσένος Π.

Εισαγωγή στη Λογιστική

24/9/2021

Παρασκευή

18:00-21:00

Καλλανδράνης Χ.

Εισαγωγή στην Οικονομία

25/9/2021

Σάββατο

09:00-12:00

Κοσσιέρη Ε.

Στατιστική - Μαθηματικά

12:00-15:00

Μηλιώρης Κ.

SPSS

29/9/2021

Τετάρτη

18:00-21:00

Αρσένος Π.

Εισαγωγή στη Λογιστική

1/10/2021

Παρασκευή

18:00-21:00

Καλλανδράνης Χ.

Εισαγωγή στην Οικονομία

2/10/2021

Σάββατο

09:00-12:00

Κοσσιέρη Ε.

Στατιστική - Μαθηματικά

12:00-15:00

Μηλιώρης Κ.

SPSS

6/10/2021

Τετάρτη

18:00-21:00

Αρσένος Π.

Εισαγωγή στη Λογιστική

8/10/2021

Παρασκευή

18:00-21:00

Καλλανδράνης Χ.

Εισαγωγή στην Οικονομία

9/10/2021

Σάββατο

09:00-12:00

Κοσσιέρη Ε.

Στατιστική - Μαθηματικά

12:00-15:00

Μηλιώρης Κ.

SPSS

Related Articles