Η κοινωνική πολιτική στη Δημόσια Διοίκηση. Μελέτη περίπτωσης του Κοινωνικού Έργου της Βουλής των Ελλήνων.

ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Η κοινωνική πολιτική στη Δημόσια Διοίκηση.
Μελέτη περίπτωσης του Κοινωνικού Έργου της Βουλής των Ελλήνων.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έννοια της συλλογικότητας και της παραγωγικότητας των ανθρώπων μέσα από τις ομάδες λειτούργησε καταλυτικά, ώστε ο άνθρωπος να οδηγήσει το κράτος στη θέσπιση νόμων για τη θεμελίωση του κοινωνικού κράτους. Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι ένα βασικό στοιχείο της δημόσιας διοίκησης, καθώς ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Η διαχρονικότητα της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί ιστορικά κεκτημένο των ανθρώπων, οι οποίοι μάχονταν για ίσα δικαιώματα καθώς και για την ελευθερία τους. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η αποτύπωση του κοινωνικού έργου της Βουλής των Ελλήνων.


Λέξεις κλειδιά: κοινωνικό κράτος, κοινωνική πολιτική, δημόσια διοίκηση, Βουλή των Ελλήνων, ανθρώπινα δικαιώματα

Related Articles