Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και η συμβολή της στο Δημόσιο Τομέα

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

’ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και η συμβολή της στο Δημόσιο Τομέα’’

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζεται ότι η κουλτούρα(Σύμφωνα με τον Εdgar Schein

κουλτούρα οργανωτική είναι «ένα πρότυπο κοινών βασικών παραδοχών που επινοήθηκαν,

ανακαλύφθηκαν ή αναπτύχθηκαν από μία δεδομένη ομάδα καθώς μαθαίνει να αντιμετωπίζει τα εμφανιζόμενα προβλήματα εξωτερικής προσαρμογής και εσωτερικής ολοκλήρωσης και που έχει δουλέψει αρκετά ώστε να θεωρηθεί έγκυρο και ως εκ τούτου να διδάσκεται στα μέλη ως ο σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης και αίσθησης σε σχέση με τα σχετικά προβλήματα») που επικρατεί σε μια οργάνωση μπορεί να διαπλάσει τον χαρακτήρα και την δομή της. Στην περίπτωση της Εθνικής Σχολής Δημόσας Διοίκησης, η κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί έχει δημιουργήσει παθογένειες. Οι παθογένειες αυτές αφορούν την εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή, στο πρόγραμμα μαθημάτων και κυρίως στην απορρόφηση των αποφοίτων από την δημόσια διοίκηση.

H ίδρυση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης το 1983 ήταν η απόφαση του ελληνικού κράτους να παράγει ικανό από άποψη δεξιοτήτων και γνώσεων ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα στελέχωνε την δημόσια διοίκηση με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην συμβολή της στον Δημόσιο Τομέα. Για την αξιολόγηση της χρησιμοποιήθηκε και ποσοτική και ποιοτική έρευνα. Υλοποιήθηκαν τέσσερις δομημένες συνεντεύξεις από απόφοιτους της Σχολής, στις οποίες έγινε ανάλυση του περιεχομένου του κειμένου τους και μοιράστηκαν 600 ερωτηματολόγια σε δημοσίους υπαλλήλους σε Υπουργεία από τα οποία συγκεντρώθηκαν εκατόν τέσσερα και επεξεργάστηκαν με την στατιστική ανάλυση του προγράμματος SPSS. Από την μελέτη αυτή προέκυψε ότι όλη αυτή η προσπάθεια ήταν τελικά μία «άδοξη επανάσταση»( .Α. Σωτηρόπουλος « Η άδοξη Επανάσταση . Ίδρυση , κρίση και παρακμή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Κοινωνία πολιτών τευχος 2ο 1999 σελ 20-23) αφού δεν πέτυχε πλήρως τους στόχους της. Η έρευνα έδειξε τα κίνητρα των υποψηφίων για την εισαγωγη τους στην Σχολή, την συμμετοχή τους στην δημόσια διοίκηση, την κουλτούρα τους και την συνεισφορά τους στην βελτίωση του δημοσίου Τομέα. Τα στοιχεία και τα συμπεράσματα που προέκυψαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήριο για τις παρεμβάσεις που μπορεί και χρειάζονται να γίνουν στην υφιστάμενη καταστασή της. Μία κατάσταση που αφορά α) την λειτουργία της ως ευρύτερη ανανέωση της δημόσιας διοίκησης β) την αναδιάρθρωσής της ως προς τις εισαγωγικές εξετάσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την πορεία των αποφοίτων της και γ) την αυτονομησή της από το εποπτεύον Υπουργείο με σκοπό την απόκτηση μιας κουλτούρας που να στηρίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και δράσεις. Η μελέτη παρουσιάζεται σε πέντε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ,στο σκοπό της καθώς επίσης και στην αντίστοιχη σχολή της Γαλλίας την ΕΝΑ η οποία ήταν και το πρότυπο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η ιδρυτική της φιλοσοφία .

Στην δεύτερη ενότητα περιγράφεται η υφιστάμενη δομή της Σχολής, στοιχεία που αφορούν την σταδιοδρομία των σπουδαστών της καθώς και την πορεία τους στο δημόσιο τομέα.

Στην τρίτη ενότητα γίνεται αναφορά στο ερωτηματολόγιο μέσα από το οποίο καταγράφονται όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εν λόγω μελέτη καθώς και η δομή τεσσάρων συνεντεύξεων.

Στην τέταρτη ενότητα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα που έλαβαν χώρα κατά την υλοποίηση της έρευνας.

Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την μελέτη της έρευνας καθώς και οι σχετικές προτάσεις βελτίωσης της σημερινής κατάστασης της Σχολής ή η αναδιοργάνωσή της.

Related Articles