ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Κουντούρης Στυλιανός

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το θέμα της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών εμβασμάτων έχει μετατραπεί σε σημαντικό πεδίο ερευνών τα τελευταία χρόνια. Οι λόγοι που ωθούν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την χώρα τους για ένα καλύτερο αύριο ποικίλουν. Αν τους συνοψίσουμε θα καταλήξουμε σε τρεις κατηγορίες, α) τις πολιτικές αναταραχές, β) τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και γ) τις περιβαλλοντικές καταστροφές. Στο παρελθόν, με την εγκατάστασή τους στην χώρα υποδοχής, προσπαθούσαν να ενταχθούν στην νέα τους κοινωνία διακόπτοντας τους δεσμούς με την χώρα προέλευσής τους. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την παγκοσμιοποίηση όμως, οι μετανάστες μπορούν να διατηρούν την σύνδεση με την χώρα τους ανεξάρτητα με την απόσταση που τους χωρίζει. Στην παρούσα εργασία θα μας απασχολήσει το φαινόμενο της μετανάστευσης, οι ροές ανθρώπων και μεταναστευτικών εμβασμάτων παγκοσμίως και θα επικεντρωθούμε στην παρουσίαση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σε όλη την διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, η μετανάστευση εξελίσσεται. Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία όμως, που όλα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, είναι ωφέλιμο να γνωρίζουμε τις οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις του φαινομένου.

Λέξεις κλειδιά: μετανάστευση, μετανάστης, μεταναστευτικά εμβάσματα, χώρα υποδοχής, χώρα προέλευσης, οικονομική ανάπτυξη

Related Articles