ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2020-2021


 

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρες

Α' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Οκτώβριος

14-Οκτ-20

Τετάρτη

18:00-21:00

 Δημόσια Οικονομική

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

16-Οκτ-20

Παρασκευή

18:00-21:00

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοικητικό Δίκαιο

Ερευνητικό Σεμινάριο

17-Οκτ-20

Σάββατο

09:00-12:0012:00-15:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)
Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός (Ε)

Κοινωνική Πολιτική (Ε)
Φορολογική Πολιτική (Ε)

 

21-Οκτ-20

Τετάρτη

18:00-21:00

 Δημόσια Οικονομική

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

23-Οκτ-20

Παρασκευή

18:00-21:00

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοικητικό Δίκαιο

Ερευνητικό Σεμινάριο

24-Οκτ-20

Σάββατο

09:00-12:0012:00-15:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)
Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός (Ε)

Κοινωνική Πολιτική (Ε)
Φορολογική Πολιτική (Ε)

 

30-Οκτ-20

Παρασκευή

18:00-21:00

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοικητικό Δίκαιο

Ερευνητικό Σεμινάριο

31-Οκτ-20

Σάββατο

09:00-12:0012:00-15:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)
Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός (Ε)

Κοινωνική Πολιτική (Ε)
Φορολογική Πολιτική (Ε)

 

Νοέμβριος

4-Νοε-20

Τετάρτη

18:00-21:00

 Δημόσια Οικονομική

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

6-Νοε-20

Παρασκευή

18:00-21:00

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοικητικό Δίκαιο

Ερευνητικό Σεμινάριο

7-Νοε-20

Σάββατο

09:00-12:0012:00-15:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)
Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός (Ε)

Κοινωνική Πολιτική (Ε)
Φορολογική Πολιτική (Ε)

 

11-Νοε-20

Τετάρτη

18:00-21:00

 Δημόσια Οικονομική

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

13-Νοε-20

Παρασκευή

18:00-21:00

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοικητικό Δίκαιο

Ερευνητικό Σεμινάριο

14-Νοε-20

Σάββατο

09:00-12:0012:00-15:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)
Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός (Ε)

Κοινωνική Πολιτική (Ε)
Φορολογική Πολιτική (Ε)

 

18-Νοε-20

Τετάρτη

18:00-21:00

 Δημόσια Οικονομική

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

20-Νοε-20

Παρασκευή

18:00-21:00

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοικητικό Δίκαιο

Ερευνητικό Σεμινάριο

21-Νοε-20

Σάββατο

09:00-12:0012:00-15:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)
Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός (Ε)

Κοινωνική Πολιτική (Ε)
Φορολογική Πολιτική (Ε)

 

25-Νοε-20

Τετάρτη

18:00-21:00

 Δημόσια Οικονομική

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

27-Νοε-20

Παρασκευή

18:00-21:00

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοικητικό Δίκαιο

Ερευνητικό Σεμινάριο

28-Νοε-20

Σάββατο

09:00-12:0012:00-15:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)
Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός (Ε)

Κοινωνική Πολιτική (Ε)
Φορολογική Πολιτική (Ε)

Σάββατο

Δεκέμβριος

2-Δεκ-20

Τετάρτη

18:00-21:00

 Δημόσια Οικονομική

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

4-Δεκ-20

Παρασκευή

18:00-21:00

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοικητικό Δίκαιο

Ερευνητικό Σεμινάριο

5-Δεκ-20

Σάββατο

09:00-12:0012:00-15:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)
Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός (Ε)

Κοινωνική Πολιτική (Ε)
Φορολογική Πολιτική (Ε)

 

9-Δεκ-20

Τετάρτη

18:00-21:00

 Δημόσια Οικονομική

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

11-Δεκ-20

Παρασκευή

18:00-21:00

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοικητικό Δίκαιο

Ερευνητικό Σεμινάριο

12-Δεκ-20

Σάββατο

09:00-12:0012:00-15:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)
Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός (Ε)

Κοινωνική Πολιτική (Ε)
Φορολογική Πολιτική (Ε)

 

16-Δεκ-20

Τετάρτη

18:00-21:00

 Δημόσια Οικονομική

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

18-Δεκ-20

Παρασκευή

18:00-21:00

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοικητικό Δίκαιο

Ερευνητικό Σεμινάριο

19-Δεκ-20

Σάββατο

09:00-12:0012:00-15:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)
Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός (Ε)

Κοινωνική Πολιτική (Ε)
Φορολογική Πολιτική (Ε)

 

23-Δεκ-20

Τετάρτη

18:00-21:00

 Δημόσια Οικονομική

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

Ιανουάριος

8-Ιαν-21

Παρασκευή

18:00-21:00

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοικητικό Δίκαιο

Ερευνητικό Σεμινάριο

9-Ιαν-21

Σάββατο

09:00-12:0012:00-15:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)
Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός (Ε)

Κοινωνική Πολιτική (Ε)
Φορολογική Πολιτική (Ε)

 

13-Ιαν-21

Τετάρτη

18:00-21:00

 Δημόσια Οικονομική

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

15-Ιαν-21

Παρασκευή

18:00-21:00

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοικητικό Δίκαιο

Ερευνητικό Σεμινάριο

16-Ιαν-21

Σάββατο

09:00-12:0012:00-15:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)
Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός (Ε)

Κοινωνική Πολιτική (Ε)
Φορολογική Πολιτική (Ε)

 

20-Ιαν-21

Τετάρτη

18:00-21:00

 Δημόσια Οικονομική

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

Φεβρουάριος-Εξεταστική

5-Φεβ-21

Παρασκευή

18:00-21:00

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοικητικό Δίκαιο

 

6-Φεβ-21

Σάββατο

09:00-12:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)

Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός (Ε)

 

10-Φεβ-21

Τετάρτη

18:00-21:00

 Δημόσια Οικονομική

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

12-Φεβ-21

Παρασκευή

18:00-21:00

Ερευνητικό Σεμινάριο

 

 

13-Φεβ-21

Σάββατο


12:00-15:00

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Κοινωνική Πολιτική(Ε)

Φορολογική Πολιτική (Ε)

 

 

Καλώς ορίσατε στο μεταπτυχιακό του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Προκηρύξεις εγγραφών κάθε Μάιο και Δεκέμβριο