Πρόγραμμα του Εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  &  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020

ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

 

Τετάρτη

18.03.2020

18.00-21.00

Β’

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)

Β’

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ε)

Α’

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Παρασκευή

20.03.2020

18.00-21.00

Α’

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Β’

Διοικητικό Δίκαιο

Γ’

Σεμινάριο Εκπόνησης Δ.Ε.

Σάββατο

21.03.2020

09.00-12.00

Β’

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Α΄

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

12.00-15.00

Α’

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Β’

Φορολογική Πολιτική (Ε)

Β’

Κοινωνική Πολιτική (Ε)

Πέμπτη

26.03.2020

18.00-21.00

Β’

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)

Β’

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ε)

Α’

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Παρασκευή

27.03.2020

18.00-21.00

Α’

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Β’

Διοικητικό Δίκαιο

Γ’

Σεμινάριο Εκπόνησης Δ.Ε.

Σάββατο

28.03.2020

09.00-12.00

Β’

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Α΄

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

12.00-15.00

Α’

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Β’

Φορολογική Πολιτική (Ε) Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 09.04.2020

Β’

Κοινωνική Πολιτική (Ε)

 

 

Τετάρτη

01.04.2020

18.00-21.00

Β’

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)

Β’

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ε)

Α’

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Παρασκευή

03.04.2020

18.00-21.00

Α’

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Β’

Διοικητικό Δίκαιο

Γ’

Σεμινάριο Εκπόνησης Δ.Ε.

Σάββατο

 

04.04.2020

09.00-12.00

Β’

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Α΄

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

12.00-15.00

Α’

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Β’

Φορολογική Πολιτική (Ε)

Β’

Κοινωνική Πολιτική (Ε)

Τετάρτη

08.04.2020

18.00-21.00

Β’

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)

Β’

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ε)

Α’

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Πέμπτη

09.04.2020

18.00-21.00

Β’

Φορολογική Πολιτική (Ε)

Παρασκευή

10.04.2020

18.00-21.00

Α’

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Β’

Διοικητικό Δίκαιο

Γ’

Σεμινάριο Εκπόνησης Δ.Ε.

Σάββατο

11.04.2020

09.00-12.00

Β’

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Α΄

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

12.00-15.00

Α’

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Β’

Φορολογική Πολιτική (Ε)

Β’

Κοινωνική Πολιτική (Ε)

Μ. Τρίτη

14.04.2020

18:00 –21:00

Α’

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

Μ. Τετάρτη

15.04.2020

18:00 –21:00

Β’

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)

Τετάρτη

22.04.2020

18:00 –21:00

Α’

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Παρασκευή

24.04.2020

18:00 –21:00

Α’

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Σάββατο

25.04.2020

09.00-12.00

Β’

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Σάββατο

25.04.2020

12.00-15.00

Β’

Φορολογική Πολιτική (Ε)

Τετάρτη

29.04.2020

18.00-21.00

Β’

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)

Β’

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ε)

Α’

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

 

ΜΑΙΟΣ

Σάββατο

02.05.2020

09.00-12.00

Β’

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Α΄

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

12.00-15.00

Α’

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Β’

Φορολογική Πολιτική (Ε)

Β’

Κοινωνική Πολιτική (Ε)

Τετάρτη

06.05.2020

18.00-21.00

Β’

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)

Β’

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ε)

Α’

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

ΜΑΙΟΣ

 

Παρασκευή

08.05.2020

18.00-21.00

Α’

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Β’

Διοικητικό Δίκαιο

Γ’

Σεμινάριο Εκπόνησης Δ.Ε.

Σάββατο

09.05.2020

09.00-12.00

Α’

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Β’

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

Β’

Φορολογική Πολιτική (Ε)

Β’

Κοινωνική Πολιτική (Ε)

Δευτέρα

11.05.2020

18:00–21:00

Α’

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τετάρτη

13.05.2020

18.00-21.00

Β’

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)

Β’

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ε)

Α’

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Παρασκευή

15.05.2020

18.00-21.00

Α’

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Β’

Διοικητικό Δίκαιο

Γ’

Σεμινάριο Εκπόνησης Δ.Ε.

Σάββατο

16.05.2020

09.00-12.00

Α’

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Β’

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

12.00-15.00

Α’

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Β’

Φορολογική Πολιτική (Ε)

Β’

Κοινωνική Πολιτική (Ε)

Τετάρτη

20.05.2020

18.00-21.00

Β’

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)

Β’

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ε)

Α’

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Παρασκευή

22.05.2020

18.00-21.00

Α’

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Β’

Διοικητικό Δίκαιο

Γ’

Σεμινάριο Εκπόνησης Δ.Ε.

Σάββατο

23.05.2020

09.00-12.00

Α’

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Β’

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

12.00-15.00

Α’

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Β’

Φορολογική Πολιτική (Ε)

Β’

Κοινωνική Πολιτική (Ε)

Τετάρτη

27.05.2020

18.00-21.00

Β’

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)

Β’

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ε)

Α’

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Παρασκευή

29.05.2020

18.00-21.00

Α’

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Β’

Διοικητικό Δίκαιο

Γ’

Σεμινάριο Εκπόνησης Δ.Ε.

Σάββατο

30.05.2020

09.00-12.00

Β’

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Α΄

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

12.00-15.00

Α’

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Β’

Φορολογική Πολιτική (Ε)

Β’

Κοινωνική Πολιτική (Ε)

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

 

Τετάρτη

03.06.2020

18.00-21.00

Β’

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)

Β’

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ε)

Α’

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Παρασκευή

05.06.2020

18.00-21.00

Α’

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Β’

Διοικητικό Δίκαιο

Γ’

Σεμινάριο Εκπόνησης Δ.Ε.

Σάββατο

06.06.2020

09.00-12.00

Α’

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Β’

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

12.00-15.00

Α’

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Β’

Φορολογική Πολιτική (Ε)

Β’

Κοινωνική Πολιτική (Ε)

Τετάρτη

10.06.2020

18.00-21.00

Β’

Δημόσια Διακυβέρνηση (Ε)

Β’

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ε)

Α’

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

Παρασκευή

12.06.2020

18.00-21.00

Α’

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Β’

Διοικητικό Δίκαιο

Γ’

Σεμινάριο Εκπόνησης Δ.Ε.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Σαββάτο

13.06.2020

09.00-12.00

Α’

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Β’

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

12.00-15.00

Α’

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Β’

Κοινωνική Πολιτική (Ε)

Παρασκευή

19.06.2020

18.00-21.00

Α’

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Β’

Διοικητικό Δίκαιο

Γ’

Σεμινάριο Εκπόνησης Δ.Ε.

 

Καλώς ορίσατε στο μεταπτυχιακό του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Προκήρυξη Εγγραφών
Παράταση υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 31/7/2020