Χαιρετισμός διευθυντή

Μήνυμα από το διευθυντή του προγράμματος

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα εξελίχθηκαν ραγδαία μετά το 1990, αφού πλέον οι γνώσεις και οι δεξιότητες που προσφέρουν οι ανώτατες σπουδές κρίνονται ανεπαρκείς σε σχέση με τις ζητούμενες από την αγορά εργασίας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημόσια Οικονομική και Πολιτική λειτουργεί από το 2012 και έρχεται να καλύψει μία βασική ανάγκη, αφού ο δημόσιος τομέας απασχολεί περίπου το ¼ των εργαζομένων της ελληνικής οικονομίας. Τα μαθήματα που προσφέρει έχουν τριπλό προορισμό. Επιδιώκουν:

α) την εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θέματα διοίκησης (απόκτηση βασικών γνώσεων διοικητικού δικαίου και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού),

β) την οικονομική εμβάθυνση σε ουσιώδη θέματα λειτουργίας του δημοσίου (δημόσια πολιτική, προϋπολογισμοί – απολογισμοί κλπ)

γ) τη γενικότερη εκπαίδευση σε θέματα διεθνών σχέσεων, δημόσιας διακυβέρνησης, αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων.

 

Η μέχρι τώρα πορεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, 2012 – 2019, έχει να επιδείξει περίπου 300 πτυχιούχους, που εργάζονται στο στενό και ευρύτερο τομέα (Υπουργείο Οικονομικών, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δημόσιοι Οργανισμοί).

Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα, το οποίο συνεχώς αναμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και τις διεθνείς εξελίξεις, είναι υψηλού επιπέδου και η επιλογή του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού από τους φοιτητές ανταποκρίνεται στους στόχους δημιουργίας του.

 

 

Ο Διευθυντής

Θεόδωρος Παπαηλίας

Καθηγητής

 

 

Καλώς ορίσατε στο μεταπτυχιακό του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής