Πρόγραμμα σπουδών - Περίγραμμα μαθημάτων

Πρόγραμμα σπουδών - Περίγραμμα μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διδακτικές Ώρες

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1.

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

39 (3 x 13)

7,5

2.

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

39 (3 x 13)

7,5

3.

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

39 (3 x 13)

7,5

4.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

39 (3 x 13)

7,5

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

39 (3 x 13)

30

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

5.

Διοικητικό Δίκαιο

39 (3 x 13)

7,5

6.

Αξιολόγηση Επενδύσεων

39 (3 x 13)

7,5

7.

Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 1*

 

7,5

8.

Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 2*

 

7,5

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 

30

*Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω)

α.

Φορολογική Πολιτική

39 (3 x 13)

7,5

β.

Ελεγκτική και εταιρική διακυβέρνηση

39 (3 x 13)

7,5

γ.

Δημόσιος Προϋπολογισμός - Απολογισμός

39 (3 x 13)

7,5

δ.

Δημόσια Διακυβέρνηση

39 (3 x 13)

7,5

ε.

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

39 (3 x 13)

7,5

στ.

Κοινωνική πολιτική

39 (3 x 13)

7,5

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

9.

Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας και Στατιστικής Ανάλυσης

39 (3 x 13)

7,5

10.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Ερευνητικό Πρόγραμμα

 

22,5

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 

30

 

Συνολικές Πιστωτικές Μονάδες Προγράμματος

 

90

 

Related Articles