Η συμβολή της εκκλησίας της Ελλάδος στην Κοινωνική Πολιτική την περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ

«Η συμβολή της εκκλησίας της Ελλάδος στην Κοινωνική Πολιτική την περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης.

Μελέτη περίπτωσης: Η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων».

Περίληψη

 

Στη μεταβιομηχανική κοινωνία της Παγκοσμιοποίησης, της προώθησης του Φεντεραλισμού, της ανεξέλεγκτης άνθησης του τριτογενούς τομέα οικονομίας και της Χρηματοπιστωτικής κρίσης, η πολιτική αναζητά το κοινωνικό της πρόσημο. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν ακόμη πιο  δύσκολη την προνοιακή και κοινωνική δράση του ελληνικού Κράτους, καθώς η  Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει,  συν τοις άλλοις δημοσιονομικά προβλήματα σε μία μοχλευμένη οικονομία παρατεταμένης ύφεσης περιορίζοντας ολοένα και περισσότερο την κοινωνική πολιτική. Αρωγός στην ελληνική κοινωνία εμφανίζεται η Εκκλησία, η οποία με αποκεντρωτικό χαρακτήρα διοίκησης, διοικητική αυτοτέλεια και ελεύθερη οικονομική διαχείριση αναλαμβάνει να βοηθήσει συμπληρωματικά και να καλύψει το κενό που δημιουργεί η ελλειμματική προνοιακή δράση του ελληνικού κράτους. Αντάξια αυτού του συμπληρωματικού ρόλου εμφανίζεται η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, η οποία  αξιολογείται ποιοτικά και ποσοτικά μέσα σε μία εποχή που η οικονομική κρίση πυροδοτεί συνεχώς δυσοίωνες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική Πολιτική, Ιερά Μητρόπολη, Εκκλησία, Πρόνοια , Κρίση, Φιλανθρωπία, Κοινωνική Δράση,

Related Articles