Δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές: Η περίπτωση της ελληνικής οικονομίας μέσα από το βασικό κεϋνσιανό υπόδειγμα

Παππάς Βασίλειος

Δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές:
Η περίπτωση της ελληνικής οικονομίας
μέσα από το βασικό κεϋνσιανό υπόδειγμα

 

Περίληψη

 

Στις αρχές του 2017, οι Έλληνες πολίτες εξακολουθούν να αναπολούν με νοσταλγία το παρελθόν, να προβληματίζονται για το παρόν και να ανησυχούν για το μέλλον τους. Έχουν περάσει σχεδόν επτά χρόνια από την άτυπη κήρυξη πτώχευσης και η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται στη δίνη της μεγαλύτερης ύφεσης της μεταπολεμικής της ιστορίας. 

Το μέγεθος και η διάρκεια της ύφεσης επανέφεραν τα δημόσια οικονομικά στη επικαιρότητα, με το ρόλο του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης, τόσο στην πολιτική όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η διαφωνία αυτή, που ακολουθεί όλη τη διάρκεια της οικονομικής ιστορίας, πήρε σχετικά πρόσφατα, νέα μορφή. Πρωταγωνιστή στη συζήτηση αποτελεί πλέον ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής.

Η σχετική βιβλιογραφία καταδεικνύει διαφορετικές προσεγγίσεις για την εκτίμησή του, οι οποίες πολλές φορές σχετίζονται με συγκεκριμένα θεωρητικά πλαίσια. Παρατηρείται, ωστόσο, ότι δεν απαντάται συχνά η προσέγγισή του μέσω του βασικού κεϋνσιανού υποδείγματος, από το οποίο ουσιαστικά δημιουργήθηκε.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής μελέτης. Στόχος της είναι αφενός να εξετάσει την εφαρμογή του κεϋνσιανού υποδείγματος στη σύγχρονη ελληνική οικονομική πραγματικότητα και αφετέρου, μέσω αυτού, να εκτιμήσει το ύψος των σχετικών δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών. Οι εκτιμήσεις αυτές συγκρίνονται με τη διεθνή βιβλιογραφία, προσδιορίζονται οι επιδράσεις τους σε βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές και, τέλος, εξάγονται σημαντικά και ουσιώδη συμπεράσματα.    

 

 

Σημαντικοί Όροι: Κράτος, δημοσιονομική πολιτική, ενεργός ζήτηση, δημόσιες δαπάνες, δημόσια έσοδα, ύφεση, Ελλάδα, ΑΕΠ, δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Related Articles