Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πιστικού Βασιλική

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι  οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες διαρκώς μεταβάλλονται, οι εργασιακοί κανόνες αλλάζουν, ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρός και αυτή η νέα πραγματικότητα καθιστά την ύπαρξη της συναισθηματικής νοημοσύνης σημαντικότερη από ποτέ. Η ανάγκη ανάπτυξης και καλλιέργειας των προσωπικών και κοινωνικών συναισθηματικών ικανοτήτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα νέα δεδομένα κρίνεται πλέον επιτακτική.

Στις όλο και πιο έντονα μεταβαλλόμενες εργασιακές συνθήκες, η καλλιέργεια του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους, αποτελεί σημαντικό προσόν στη προσωπική και επαγγελματική μας επιτυχία.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εκσυγχρονισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών με παράλληλη μείωση του κόστους της, θεωρείται σημαντική, η δημιουργία ενός γόνιμου εργασιακού περιβάλλοντος μέσα από την άσκηση συναισθηματικά ευφυούς ηγεσίας που θα εμπνέει και θα δίνει κίνητρα στους εργαζόμενους.

   Η συναισθηματική νοημοσύνη παρέχει τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται οι καίριες δεξιότητες για αρμονική ηγεσία. Ο συναισθηματικά ευφυής ηγέτης δίνει πρόσθετη αξία στον ανθρώπινο παράγοντα, αναγνωρίζει τις ανάγκες και τα συναισθήματα των υφισταμένων του, κερδίζοντας την αφοσίωση και τη δέσμευσή τους (Goleman, Boyatzis & Mckee, 2002).

    Στην εποχή μας η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί μια δυναμική νέα συνιστώσα για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και την αποτελεσματική βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων και ειδικότερα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (Κατσανέβας & Τσιαπαρίκου, 2013).

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση και ανάδειξη του ρόλου της συναισθηματικής νοημοσύνης στην άσκηση διοίκησης, μέσα από την μελέτη της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά και της μελέτης περίπτωσης του δήμου Χαλανδρίου, με στόχο την αξιοποίηση και την πρακτική εφαρμογή της έννοιας στην καθημερινή διοικητική λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

         

Λέξεις κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, ηγεσία, ηγέτης, μάνατζμεντ, μάνατζερ, δημόσια διοίκηση, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού         

Related Articles