ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ - ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ NE BIS IN IDEM

Παρίση Ευαγγελία

"ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ -

ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ NE BIS IN IDEM

ΣΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της σχέσης της ποινικής με τη διοικητική δίκη, δηλαδή του τρόπου και του βαθμού αλληλεπίδρασής τους, όταν κρίνουν την ίδια πράξη ή παράλειψη ενός προσώπου, υπό το πρίσμα των διεθνώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων που πηγάζουν από το τεκμήριο της αθωότητας και την απαγόρευση της διπλής δίωξης -  τιμώρησης (ne bis in idem).

                Η μελέτη επικεντρώνεται στην περίπτωση της λαθρεμπορίας, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα ποινικό αδίκημα και διοικητική παράβαση, καθώς σκοπός της είναι η ανάδειξη των συνεπειών των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων στο υφιστάμενο σύστημα κυρώσεών της, αλλά και η αξιολόγηση των πιθανών τρόπων συμμόρφωσης στις επιταγές της ΕΣΔΑ.

Σημαντικοί Όροι: λαθρεμπορία, τεκμήριο αθωότητας, ne bis in idem, διοικητική δίκη, ποινική δίκη

Related Articles