Τα οικονομικά αποτελέσματα της εξαγοράς του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εξαγοράς του

Οργανισμού Λιμένος Πειραιά

Η συνεισφορά της στη δημοσιονομική πολιτική της χώρας

 

Τατσιούλη Χρυσαυγή

Περίληψη

 

Η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε ύφεση από το 2009, μ’ αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί τα έσοδα του κράτους και να μη μπορεί να εξυπηρετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου προσπαθώντας να αποφύγει την πτώχευση προέβει σε περιστολή των δαπανών , αύξηση εσόδων διαμέσου των άμεσων και έμμεσων φόρων και της εξαγοράς δημοσίων επιχειρήσεων από ιδιωτικές εταιρείες. Οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα μέσω της υπογραφής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Στήριξης και το ελληνικό δημόσιο λαμβάνει υπέρογκα δάνεια, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του. Ωστόσο είναι σαφές το γεγονός ότι χρειάζονται ριζικές αλλαγές στον τομέα της οικονομίας, με μεταρρυθμίσεις και αναδιοργάνωση της λειτουργίας του. Στα πλαίσια αυτά ιδρύεται ένας φορέας αρμόδιος να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αποφέρουν έσοδα στα δημόσια ταμεία και ανάπτυξη στην χώρα.  Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου αποτελεί θυγατρική εταιρεία που αναλαμβάνει την αποκρατικοποίηση δεκαεννιά περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, ένα εκ των οποίων ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς.

Αναγκαία λύση, τόσο για την κάλυψη του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας όσο και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την έλευση νέων επενδύσεων, θα αποτελέσει η διάθεση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του ΟΛΠ σε στρατηγικό επενδυτή. Ωστόσο η κίνηση αυτή θα αποτελέσει αιχμή του δόρατος για την κοινωνία, που αντιτίθεται στο «ξεπούλημα» της δημόσιας περιουσίας, με πρόσχημα την οικονομική κρίση. Τελικά η εξαγορά του λιμανιού είναι προς όφελος του δημοσίου και της κοινωνίας; Η τιμή που καθορίστηκε και καταβλήθηκε αναγάγετε στην πραγματική αξία του οργανισμού ή υποτιμήθηκε προκειμένου να είναι ελκυστική η αγορά από τον ιδιώτη; Μακροπρόθεσμα το ελληνικό δημόσιο θα επωφεληθεί ή θα ζημιωθεί; Αυτά τα ερωτήματα τίθενται στην ελληνική κοινωνία και θα απαντηθούν με την ολοκλήρωση της έρευνας.

Related Articles