Διδακτικό προσωπικό

Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών Ε.Π. του Τμήματος. Τη διδασκαλία των μαθημάτων θα αναλαμβάνουν:

➽ Μέλη Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, καθώς και καθηγητές άλλων Τμημάτων του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ ή άλλων ΑΕΙ της χώρας.
➽ Καθηγητές αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.
➽ Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.
➽ Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή αξιόλογη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ
1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
3 ΔΕΔΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ
5 ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΚΠΑ
6 ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ
7 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ
8 ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Δ. 407
9 ΣΤΡΟΜΠΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ (ΕΘΝΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
10 ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
11 ΤΣΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
12 ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
13 ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ